Hulp nodig bij het selecteren

Mijn baas heeft me gevraagd een lijst van relaties samen te stellen voor een mailing. Hij wil alle klanten in de regio Kennemerland. Dit is een kenmerk in PerfectView, maar wanneer ik hier op selecteer krijg ik de namen van de contactpersonen niet te zien. Ik zal wel iets heel simpels over het hoofd zien, maar kom niet verder. Ik hoop dat het antwoord op deze vraag weet!

Dank je wel alvast.

Je hebt de knop ‘Organisaties vervangen voor contactpersonen’ over het hoofd gezien :-).

Deze knop krijg je in het resultaatscherm van je selectie. Als je deze knop gebruikt krijg je nog een aantal extra instellingen. Zo kan je kiezen ‘welke’ contactpersoon je in het resultaat wilt hebben en of je de organisatie in het resultaat wil behouden.